ร่วมงานกับเรา

Senior Officer : เจ้าหน้าที่บัญชี (Card Accounting & System Support)

หน้าที่ความรับผิดชอบ สรรหา คัดเลือก พร้อมบริหารทีมงานขายผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเคทีซี (อิสระ) และบริหารความสัมพันธ์กับ Partners รวมถึงทำการตลาด เพื่อขยายฐานสมาชิกผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายของบริษัท ทั้งปริมาณและคุณภาพตาม Market Conduct และทำให้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้มเป็นที่รู้จักในพื้นที่ที่รับผิดชอบ คุณสมบัติผู้สมัคร
รายละเอียดงาน1.Oversee the scheduling for new product from design to mass production. ดูแลการกำหนดเวลาสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการผลิตส่งจำนวนมาก2.Work and Coordinate with Customers, Engineering, and Manufacturing, make sure project schedule on
รายละเอียดงานProgrammer -Responsible for developing and maintaining MIS system. รับผิดชอบในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ MIS Network -Responsible for MIS network hardware and system maintenance. รับผิดชอบฮาร์ดแวร์เครือข่าย MIS และการบำรุงรักษาระบบ คุณสมบัติผู้สมัคร Bachelor
รายละเอียดงาน 1.Responsible of SAKI & TRI AOI machine 2.Fixture, machine set-up and daily production maintenance 3.Assist new product trial production problem analysis and solution 4.Production line
รายละเอียดงาน • ร่วมวางแผนการตลาดของ Digital Marketing (Social media, Display ads, SEO, Email marketing, Content Marketing เป็นต้น) กับ ทีม Communications และ Product Marketing • สร้างแคมเปญโฆษณาออนไลน์เพื่อให้ตอบโจทย์ทางการตลาดต่างๆ (เช่น
Back to Top