MDX GREEN ENERGY บริษัทในกลุ่ม MDX GROUP  ได้ร่วมลงนามเป็นพันธมิตรกับ 88 CANNATEK โดยมีวัตถุประสงค์หลักในความร่วมมือกันพัฒนาการปลูกกัญชงและนำผลิตผลไปต่อยอดธุรกิจกัญชงในรูปแบบ Contract Farming  ณ ห้องประชุม อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์  กรุงเทพฯ ใน วันที่ 14 กันยายน 2565

This post is also available in: ไทย (Thai)