บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้                มอบเงินสนับสนุนพิธีมหากุศล ถือศีลกินผัก ระหว่างวันที่ 25 กย. – ตค. 65 ให้กับมูลนิธิ  โรงเจพุทธเมตตาธรรมสถาน (ตลาดบางบ่อ) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

This post is also available in: ไทย (Thai)