บริษัท รี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (RE Energy Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณเดวิด แอล ไมค์เคิลส์ กรรมการผู้จัดการ คุณราวิณ ภวังคนันท์ (รองกรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการโครงการ) คุณสมเกียรติ กิจสุวรรณกุล (รองกรรมการผู้จัดการ) คุณไพศาล ชูประเสริฐสุข (วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส) ได้สรุปคัดเลือก บริษัท เอนเนอร์ยี่ ไพร์ม จำกัด (Energy Prime Co., Ltd.) โดย คุณรอน รอดวรรณะ (กรรมการผู้จัดการ) คุณอนุพนธ์ โรจน์กาญจนรักษ์ (ผู้จัดการโครงการ) คุณสุภาภรณ์ แสงตระกูลเจริญ (รองกรรมการผู้จัดการ) และ คุณภัทรานิษฐ์ ก้อนจันทร์เทศ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำ (Float Solar Plant) ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 19.90 MWp บนผิวน้ำในอ่างเก็บน้ำดิบ ภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดยเบื้องต้นเพื่อผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับ โรงงานโตโยต้า (เกตเวยซิตี้) และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้าง พร้อมจำหน่ายไฟฟ้า ภายในปี พ.ศ.2568

This post is also available in: ไทย (Thai)