โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนแปลงยาวเพื่อพลังงานชีวมวลในการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในปี พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการผลิต (ปลูก) กัญชาทางการแพทย์ พื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เนื้อที่ดินประมาณ 4.55 ไร่ โดยระยะเริ่มต้นเริ่มปลูกประมาณ มิถุนายน 2565 จะดำเนินการปลูกกัญชา
Back to Top