ข่าวสาร
แผนกกำจัดขยะ ส่งมอบ EM ให้กับนายสมชาย นพเกตุ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง

แผนกกำจัดขยะ ส่งมอบ EM ให้กับนายสมชาย นพเกตุ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง

แผนกกำจัดขยะ ส่งมอบ EM ให้กับนายสมชาย นพเกตุ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเศษอาหารเหลือใช้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง

ร่วมจัดกิจกรรม บริจาคโลหิต แบ่งปันโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยโลหิตอุตสาหกรรม

ร่วมจัดกิจกรรม บริจาคโลหิต แบ่งปันโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยโลหิตอุตสาหกรรม

ผู้พัฒนา , การนิคมฯ และสถานประกอบการ ร่วมจัดกิจกรรม บริจาคโลหิต แบ่งปันโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยโลหิตอุตสาหกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน107 ท่าน ปริมาณโลหิตที่ได้ จำนวน 48,150

ร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ( Eco network ) ครั้งที่ 1/2565

ร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ( Eco network ) ครั้งที่ 1/2565

ทีมงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ( Eco network ) ครั้งที่ 1/2565 พื้นที่ตำบลหัวสำโรง ตำบลแปลงยาว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565     

ร่วมหารือการจัดทำโครงการสาธิตปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเศษอาหารเหลือใช้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ร่วมหารือการจัดทำโครงการสาธิตปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเศษอาหารเหลือใช้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

พระครูสุจิตบุญญากร ดร. เจ้าอาวาสวัดเนินไร่ , กนอ. และ ผู้แทนผู้พัฒนานิคมฯ (แผนกกำจัดขยะ) ร่วมหารือการจัดทำโครงการสาธิตปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเศษอาหารเหลือใช้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ

Back to Top