การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ,สถานประกอบการในนิคมฯ และ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) และ คุณภัคฐ์พิชา เธียรญาณโรจน์ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)/ ผู้จัดการงานสนับสนุน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โครงการ “ ค้นหาความเป็นเลิศทางวิชาการอำเภอแปลงยาว ” ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องสัมมนานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้