สนับสนุนโครงการวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เข้าร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดนพเกตุวนาราม ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายเฉลิมเกียรติ นพเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564