นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและความช่วยเหลือ ให้แก่ชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนงบประมาณสำหรับบริหารจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยส่งมอบผ่าน นางทิพวรรณ์ ไชยปราการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

This post is also available in: English (อังกฤษ)