บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย นายกฤษฏ์หิรัญ รวิภาคอัครยา รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการนิคมฯอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เดินทางไปร่วมโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ WELL-BEING  ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน และศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด  เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2566

 

This post is also available in: English (อังกฤษ)