บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ และ คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเครื่องดื่ม และ ขนม สำหรับจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ มอบให้กับ นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอแปลงยาว และ ปลัดอำเภอฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว

This post is also available in: English (อังกฤษ)