ทีมงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ( Eco network ) ครั้งที่ 1/2565 พื้นที่ตำบลหัวสำโรง ตำบลแปลงยาว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565      ณ ห้องประชุม สำนักงานนิคอุตสาหกรรม      เกตเวย์ ซิตี้ ชั้น 1

This post is also available in: English (อังกฤษ)