บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

This post is also available in: English (อังกฤษ)