วันที่ 7 ก.ย.65 นางสาวจุฬาภรณ์ พานิชย์วัฒนานนท์ ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ (สน.กว.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมความรู้ให้ วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะบรเพชร อ.แปลงยาว หลักสูตร ‘การตลาดออนไลน์’ (Digital Marking) เพื่อสร้างรายได้ เพิ่มโอกาสทางการค้าในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์
เพิ่มยอดขายให้กับวิสาหกิจชุมชนฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางพิณณภา อินทามระ กรรมการผู้จัดการบริษัท อีเวนท์ติก้า จำกัด กรรมการบริหารบริษัท เซฟวี เวย์ จำกัด และอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา.

This post is also available in: English (อังกฤษ)