บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการวันสำคัญทางศาสนาวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรงเข้าร่วมแห่เทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดนพเกตุวนาราม ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

This post is also available in: English (อังกฤษ)