แผนกกำจัดขยะ ส่งมอบ EM ให้กับนายสมชาย นพเกตุ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเศษอาหารเหลือใช้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง

This post is also available in: English (อังกฤษ)