บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด เข้าร่วมโครงการนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) จัดโดยสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้ารับธง และใบประกาศเกียรติคุณแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด (โรงงานเกตเวย์)

This post is also available in: English (อังกฤษ)