โครงการปรับปรุง ระบบท่อส่งน้ำ HDPE 110,225,250,630 mm. PN10 PE100 อาคารส่งน้ำประปา Plant 2

  • หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทีมซ่อมบำรุง ร่วมกับ แผนกประปา
  • ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 9 – 30 เมษายน 2565

This post is also available in: English (อังกฤษ)