นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ส่วนการพนักงานยื่นเอกสาร GLP (Good Labour Practice) กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการ กรมแรงงาน ฉะเชิงเทรา เพื่อเข้าร่วมโครงการ GLPอันเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร ในการมุ่งมั่น พัฒนา โปร่งใสเป็นธรรม เต็มใจให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลากรในองค์กรต่อไป

 

This post is also available in: English (อังกฤษ)