นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและความช่วยเหลือ ให้แก่ชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมอบเงินให้กับโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 20 โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดงานวันเด็กของโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ณ ห้องสัมมนา อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

 

This post is also available in: English (อังกฤษ)