บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด ( มหาชน ) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ,การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , สถานประกอบการในนิคมฯ , โรงเรียน และหน่วยงานราชการ เข้าร่วมโครงการ วันแม่แห่งชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 ร่วมปลูกต้นไม้ บนพื้นที่                  แปลงปลูกป่า บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด ( มหาชน ) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566