บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด ( มหาชน ) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566  ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง