พนักงานในเครือ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และผู้เช่าพื้นที่อาคาร ร่วมกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟประจำปี 2566 ดำเนินการจัดอบรมและฝึกซ้อมเพื่อเสริมสร้างทักษะของทีมดับเพลิงบริษัทฯ ต่อการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินและการระงับเหตุฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ อาคาร Column Tower