บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) และ  คุณประจักษ์ ธนภูมิ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิบัติการ มอบเครื่องดื่ม และ ขนม สำหรับจุดตรวจ พื้นที่อำเภอแปลงยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 รับมอบโดย นายธานินทร์ พุทธรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาวเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้