บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ที่ปรึกษา ฝ่ายปฏิบัติการ มอบเครื่องดื่ม และ ขนม สำหรับจุดตรวจพื้นที่อำเภอแปลงยาว  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567  รับมอบโดย นายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา นายอำเภอแปลงยาว และปลัดอำเภอแปลงยาว  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว