เข้าเยี่ยมชมนิคมฯ พร้อมทั้งดูกระบวนการผลิตน้ำประปา  และกระบวนการบำบัดน้ำเสีย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำก
Back to Top