ร่วมหารือการจัดทำโครงการสาธิตปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเศษอาหารเหลือใช้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

พระครูสุจิตบุญญากร ดร. เจ้าอาวาสวัดเนินไร่ , กนอ. และ ผู้แทนผู้พัฒนานิคมฯ (แผนกกำจัดขยะ) ร่วมหารือการจัดทำโครงการสาธิตปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเศษอาหารเหลือใช้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ วัดเนินไร่

//
April 30, 2022
สนับสนุนนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565

สนับสนุนนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 จำนวน 67 รูป ระหว่างวันที่ 17เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 มอบผ่านพระครูสุจิตบุญญากร ดร. เจ้าอาวาสวัดเนินไร่ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ วัดเนินไร่

//
April 30, 2022
สนับสนุนเครื่องดื่ม ขนม สำหรับจุดตรวจในพื้นที่อำเภอแปลงยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

สนับสนุนเครื่องดื่ม ขนม สำหรับจุดตรวจในพื้นที่อำเภอแปลงยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 มอบผ่านนายพัลลภ นักเจริญ ปลัด อ.แปลงยาว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565    ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว

//
April 30, 2022
มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด-19

สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด-19 สำหรับจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ เพื่อจัดทำอาหารให้ผู้ป่วยโควิด-19 และผู้กักตัว โดยมอบให้ นายธนะเกียรติ นพเกตุ นายก อบต.หัวสำโรง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ อบต.หัวสำโรง

//
April 30, 2022
โครงการปรับปรุง ระบบท่อส่งน้ำ HDPE 110,225,250,630 mm. PN10 PE100 อาคารส่งน้ำประปา Plant 2

โครงการปรับปรุง ระบบท่อส่งน้ำ HDPE 110,225,250,630 mm. PN10 PE100 อาคารส่งน้ำประปา Plant 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทีมซ่อมบำรุง ร่วมกับ แผนกประปา ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 9 - 30 เมษายน 2565

//
April 30, 2022
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ส่วนการพนักงานยื่นเอกสาร GLP

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ส่วนการพนักงานยื่นเอกสาร GLP (Good Labour Practice) กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการ กรมแรงงาน ฉะเชิงเทรา เพื่อเข้าร่วมโครงการ GLPอันเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร ในการมุ่งมั่น พัฒนา โปร่งใสเป็นธรรม เต็มใจให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลากรในองค์กรต่อไป  

//
March 18, 2022
งานวันรวมใจ สู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและความช่วยเหลือ ให้แก่ชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนงาน วันรวมใจ สู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  

//
March 18, 2022
สนับสนุนโครงการวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

สนับสนุนโครงการวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เข้าร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดนพเกตุวนาราม ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายเฉลิมเกียรติ นพเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  

//
March 18, 2022
สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลแปลงยาว สำหรับบริหารจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและความช่วยเหลือ ให้แก่ชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนงบประมาณสำหรับบริหารจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยส่งมอบผ่าน นางทิพวรรณ์ ไชยปราการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

//
March 18, 2022
สนับสนุนเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและความช่วยเหลือ ให้แก่ชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยส่งมอบผ่าน นายอำเภอแปลงยาว และ ปลัดอำเภอแปลงยาว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

//
March 18, 2022
สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและความช่วยเหลือ ให้แก่ชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมอบเงินให้กับโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 20 โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดงานวันเด็กของโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ณ

//
March 18, 2022
กิจกรรมกรรมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค

กิจกรรมกรรมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมและจัดทำกิจกรรม Big Patrolling and Cleaning for Strong Grid ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา โดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค จังหวัด ฉะเชิงเทรา

//
February 3, 2022
ร่วมหารือการจัดทำโครงการสาธิตปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเศษอาหารเหลือใช้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565
0
สนับสนุนนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565
0
สนับสนุนเครื่องดื่ม ขนม สำหรับจุดตรวจในพื้นที่อำเภอแปลงยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565
0
มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด-19
0
โครงการปรับปรุง ระบบท่อส่งน้ำ HDPE 110,225,250,630 mm. PN10 PE100 อาคารส่งน้ำประปา Plant 2
0
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ส่วนการพนักงานยื่นเอกสาร GLP
0
งานวันรวมใจ สู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว
0
สนับสนุนโครงการวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2564
0
สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลแปลงยาว สำหรับบริหารจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
0
สนับสนุนเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
0
สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
0
กิจกรรมกรรมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค
0
Back to Top