บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)  และคณะผู้บริหารนิคมฯ ร่วมต้อนรับ  นายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา นายอำเภอแปลงยาว และปลัดอำเภอแปลงยาว เข้าเยี่ยมชมนิคมฯ พร้อมทั้งดูกระบวนการผลิตน้ำประปา  และกระบวนการบำบัดน้ำเสีย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้