พิธีลงนามสัญญาซื้อขายช่อดอกและผลผลิตอื่นๆของกัญชงและซื้อขายเมล็ดกัญชง

MDX GREEN ENERGY บริษัทในกลุ่ม MDX GROUP  ได้ร่วมลงนามเป็นพันธมิตรกับ 88 CANNATEK โดยมีวัตถุประสงค์หลักในความร่วมมือกันพัฒนาการปลูกกัญชงและนำผลิตผลไปต่อยอดธุรกิจกัญชงในรูปแบบ Contract Farming  ณ ห้องประชุม อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์  กรุงเทพฯ ใน วันที่ 14 กันยายน 2565

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมความรู้ให้ วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะบรเพชร อ.แปลงยาว หลักสูตร ‘การตลาดออนไลน์’ (Digital Marking) เพื่อสร้างรายได้ เพิ่มโอกาสทางการค้าในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายให้กับวิสาหกิจชุมชนฯ

วันที่ 7 ก.ย.65 นางสาวจุฬาภรณ์ พานิชย์วัฒนานนท์ ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ (สน.กว.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมความรู้ให้ วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะบรเพชร อ.แปลงยาว หลักสูตร ‘การตลาดออนไลน์’ (Digital Marking) เพื่อสร้างรายได้ เพิ่มโอกาสทางการค้าในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์
เพิ่มยอดขายให้กับวิสาหกิจชุมชนฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางพิณณภา อินทามระ กรรมการผู้จัดการบริษัท อีเวนท์ติก้า จำกัด กรรมการบริหารบริษัท เซฟวี เวย์ จำกัด และอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา.