นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ส่วนการพนักงานยื่นเอกสาร GLP

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ส่วนการพนักงานยื่นเอกสาร GLP (Good Labour Practice) กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการ กรมแรงงาน ฉะเชิงเทรา เพื่อเข้าร่วมโครงการ GLPอันเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร ในการมุ่งมั่น พัฒนา โปร่งใสเป็นธรรม เต็มใจให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลากรในองค์กรต่อไป

 

งานวันรวมใจ สู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและความช่วยเหลือ ให้แก่ชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

สนับสนุนงาน วันรวมใจ สู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

 

สนับสนุนโครงการวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

สนับสนุนโครงการวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เข้าร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดนพเกตุวนาราม ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายเฉลิมเกียรติ นพเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงพยาบาลแปลงยาว สำหรับบริหารจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและความช่วยเหลือ ให้แก่ชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนงบประมาณสำหรับบริหารจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยส่งมอบผ่าน นางทิพวรรณ์ ไชยปราการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

สนับสนุนเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและความช่วยเหลือ ให้แก่ชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยส่งมอบผ่าน นายอำเภอแปลงยาว และ ปลัดอำเภอแปลงยาว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา