แผนกกำจัดขยะ ส่งมอบ EM ให้กับนายสมชาย นพเกตุ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง

แผนกกำจัดขยะ ส่งมอบ EM ให้กับนายสมชาย นพเกตุ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเศษอาหารเหลือใช้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง

ร่วมจัดกิจกรรม บริจาคโลหิต แบ่งปันโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยโลหิตอุตสาหกรรม

ผู้พัฒนา , การนิคมฯ และสถานประกอบการ ร่วมจัดกิจกรรม บริจาคโลหิต แบ่งปันโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยโลหิตอุตสาหกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน107 ท่าน ปริมาณโลหิตที่ได้ จำนวน 48,150 ซีซี. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ ชั้น 1

ร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ( Eco network ) ครั้งที่ 1/2565

ทีมงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ( Eco network ) ครั้งที่ 1/2565 พื้นที่ตำบลหัวสำโรง ตำบลแปลงยาว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565      ณ ห้องประชุม สำนักงานนิคอุตสาหกรรม      เกตเวย์ ซิตี้ ชั้น 1