มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด ( มหาชน ) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566  ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง

ร่วมโครงการวันแม่แห่งชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 ร่วมปลูกต้นไม้ บนพื้นที่แปลงปลูกป่า

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด ( มหาชน ) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ,การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , สถานประกอบการในนิคมฯ , โรงเรียน และหน่วยงานราชการ เข้าร่วมโครงการ วันแม่แห่งชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 ร่วมปลูกต้นไม้ บนพื้นที่                  แปลงปลูกป่า บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด ( มหาชน ) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

บริษัท รี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (RE Energy Co., Ltd.) โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำ (Float Solar Plant) ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 19.90 MWp บนผิวน้ำในอ่างเก็บน้ำดิบ ภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (RE Energy Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณเดวิด แอล ไมค์เคิลส์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  คุณราวิณ ภวังคนันท์ (รองกรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการโครงการ) คุณสมเกียรติ กิจสุวรรณกุล (รองกรรมการผู้จัดการ) คุณไพศาล ชูประเสริฐสุข (วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส) ได้สรุปคัดเลือก บริษัท เอนเนอร์ยี่ ไพร์ม จำกัด (Energy Prime Co., Ltd.) โดย คุณรอน รอดวรรณะ (กรรมการผู้จัดการ) คุณอนุพนธ์ โรจน์กาญจนรักษ์ (ผู้จัดการโครงการ) คุณสุภาภรณ์ แสงตระกูลเจริญ (รองกรรมการผู้จัดการ) และ คุณภัทรานิษฐ์ ก้อนจันทร์เทศ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำ (Float Solar Plant) ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 19.90 MWp บนผิวน้ำในอ่างเก็บน้ำดิบ ภายในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดยเบื้องต้นเพื่อผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับ โรงงานโตโยต้า (เกตเวยซิตี้) และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้าง พร้อมจำหน่ายไฟฟ้า ภายในปี พ.ศ.2568