เข้าเยี่ยมชมนิคมฯ พร้อมทั้งดูกระบวนการผลิตน้ำประปา  และกระบวนการบำบัดน้ำเสีย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)  และคณะผู้บริหารนิคมฯ ร่วมต้อนรับ  นายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา นายอำเภอแปลงยาว และปลัดอำเภอแปลงยาว เข้าเยี่ยมชมนิคมฯ พร้อมทั้งดูกระบวนการผลิตน้ำประปา  และกระบวนการบำบัดน้ำเสีย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

ถวายนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม แด่พระครูสุจิตบุญญากร เจ้าอาวาสวัดเนินไร่ เจ้าคณะตำบลหัวสำโรง สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิบัติการ ถวายนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม แด่พระครูสุจิตบุญญากร เจ้าอาวาสวัดเนินไร่ เจ้าคณะตำบลหัวสำโรง สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2567    เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ วัดเนินไร่   ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

มอบเครื่องดื่ม และ ขนม สำหรับจุดตรวจพื้นที่อำเภอแปลงยาว  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์ ธนภูมิ ที่ปรึกษา ฝ่ายปฏิบัติการ มอบเครื่องดื่ม และ ขนม สำหรับจุดตรวจพื้นที่อำเภอแปลงยาว  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567  รับมอบโดย นายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา นายอำเภอแปลงยาว และปลัดอำเภอแปลงยาว  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว

มอบเครื่องดื่ม และ ขนม สำหรับจุดตรวจ พื้นที่อำเภอแปลงยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) และ  คุณประจักษ์ ธนภูมิ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิบัติการ มอบเครื่องดื่ม และ ขนม สำหรับจุดตรวจ พื้นที่อำเภอแปลงยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 รับมอบโดย นายธานินทร์ พุทธรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาวเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้