มอบเครื่องดื่ม และ ขนม สำหรับจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ และ คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเครื่องดื่ม และ ขนม สำหรับจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ มอบให้กับ นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอแปลงยาว และ ปลัดอำเภอฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว

ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ และ เนตรนารี วิสามัญภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานครฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงผลิตน้ำประปา

แผนกประปานิคมฯ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ และ เนตรนารี วิสามัญภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานครฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงผลิตน้ำประปา นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ และ เนตรนารี วิสามัญภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานครฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงบำบัดน้ำเสีย

แผนกบำบัดน้ำเสียนิคมฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ และ เนตรนารี วิสามัญภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานครฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงบำบัดน้ำเสีย นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565

มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้