มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน ให้กับประธานสโมสรฟุตบอลหัวสำโรงเกตเวย์ เอฟซี

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้                และ คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน         ให้กับประธานสโมสรฟุตบอลหัวสำโรงเกตเวย์ เอฟซี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565                                              ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.หัวสำโรง

มอบเงินสนับสนุนพิธีมหากุศล ถือศีลกินผัก ระหว่างวันที่ 25 กย. – ตค. 65 ให้กับมูลนิธิ  โรงเจพุทธเมตตาธรรมสถาน (ตลาดบางบ่อ)

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้                มอบเงินสนับสนุนพิธีมหากุศล ถือศีลกินผัก ระหว่างวันที่ 25 กย. – ตค. 65 ให้กับมูลนิธิ  โรงเจพุทธเมตตาธรรมสถาน (ตลาดบางบ่อ) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

สนับสนุนน้ำประปา จากการขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลหัวสำโรง เพื่อการอุปโภค บริโภค และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำประปา จากการขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลหัวสำโรง เพื่อการอุปโภค บริโภค และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ 1 และ หมู่ 7  ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา