มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน ให้กับประธานสโมสรฟุตบอลหัวสำโรงเกตเวย์ เอฟซี

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้                และ คุณประจักษ์ ธนภูมิ ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน         ให้กับประธานสโมสรฟุตบอลหัวสำโรงเกตเวย์ เอฟซี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565                                              ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.หัวสำโรง

มอบเงินสนับสนุนพิธีมหากุศล ถือศีลกินผัก ระหว่างวันที่ 25 กย. – ตค. 65 ให้กับมูลนิธิ  โรงเจพุทธเมตตาธรรมสถาน (ตลาดบางบ่อ)

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤษฏ์หิรัญ รวิภาสอัครยา ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้                มอบเงินสนับสนุนพิธีมหากุศล ถือศีลกินผัก ระหว่างวันที่ 25 กย. – ตค. 65 ให้กับมูลนิธิ  โรงเจพุทธเมตตาธรรมสถาน (ตลาดบางบ่อ) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

สนับสนุนน้ำประปา จากการขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลหัวสำโรง เพื่อการอุปโภค บริโภค และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำประปา จากการขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลหัวสำโรง เพื่อการอุปโภค บริโภค และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ 1 และ หมู่ 7  ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

พิธีลงนามสัญญาซื้อขายช่อดอกและผลผลิตอื่นๆของกัญชงและซื้อขายเมล็ดกัญชง

MDX GREEN ENERGY บริษัทในกลุ่ม MDX GROUP  ได้ร่วมลงนามเป็นพันธมิตรกับ 88 CANNATEK โดยมีวัตถุประสงค์หลักในความร่วมมือกันพัฒนาการปลูกกัญชงและนำผลิตผลไปต่อยอดธุรกิจกัญชงในรูปแบบ Contract Farming  ณ ห้องประชุม อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์  กรุงเทพฯ ใน วันที่ 14 กันยายน 2565

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมความรู้ให้ วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะบรเพชร อ.แปลงยาว หลักสูตร ‘การตลาดออนไลน์’ (Digital Marking) เพื่อสร้างรายได้ เพิ่มโอกาสทางการค้าในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายให้กับวิสาหกิจชุมชนฯ

วันที่ 7 ก.ย.65 นางสาวจุฬาภรณ์ พานิชย์วัฒนานนท์ ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ (สน.กว.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมความรู้ให้ วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะบรเพชร อ.แปลงยาว หลักสูตร ‘การตลาดออนไลน์’ (Digital Marking) เพื่อสร้างรายได้ เพิ่มโอกาสทางการค้าในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์
เพิ่มยอดขายให้กับวิสาหกิจชุมชนฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางพิณณภา อินทามระ กรรมการผู้จัดการบริษัท อีเวนท์ติก้า จำกัด กรรมการบริหารบริษัท เซฟวี เวย์ จำกัด และอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา.