สนับสนุนเครื่องดื่ม ขนม สำหรับจุดตรวจในพื้นที่อำเภอแปลงยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

สนับสนุนเครื่องดื่ม ขนม สำหรับจุดตรวจในพื้นที่อำเภอแปลงยาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 มอบผ่านนายพัลลภ นักเจริญ ปลัด อ.แปลงยาว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565    ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว

มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด-19

สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด-19 สำหรับจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ เพื่อจัดทำอาหารให้ผู้ป่วยโควิด-19 และผู้กักตัว โดยมอบให้ นายธนะเกียรติ นพเกตุ นายก อบต.หัวสำโรง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ อบต.หัวสำโรง

โครงการปรับปรุง ระบบท่อส่งน้ำ HDPE 110,225,250,630 mm. PN10 PE100 อาคารส่งน้ำประปา Plant 2

โครงการปรับปรุง ระบบท่อส่งน้ำ HDPE 110,225,250,630 mm. PN10 PE100 อาคารส่งน้ำประปา Plant 2

  • หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทีมซ่อมบำรุง ร่วมกับ แผนกประปา
  • ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 9 – 30 เมษายน 2565

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ส่วนการพนักงานยื่นเอกสาร GLP

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ส่วนการพนักงานยื่นเอกสาร GLP (Good Labour Practice) กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการ กรมแรงงาน ฉะเชิงเทรา เพื่อเข้าร่วมโครงการ GLPอันเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร ในการมุ่งมั่น พัฒนา โปร่งใสเป็นธรรม เต็มใจให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลากรในองค์กรต่อไป

 

งานวันรวมใจ สู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ โดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและความช่วยเหลือ ให้แก่ชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่สำคัญต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

สนับสนุนงาน วันรวมใจ สู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564