กิจกรรมกรรมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค

กิจกรรมกรรมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมและจัดทำกิจกรรม Big Patrolling and Cleaning for Strong Grid ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา โดย บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาค จังหวัด ฉะเชิงเทรา

Gateway City offers many advantages

Covering a total area of over 6,500 rais (approximately 2,600 acres or 10.4 million square meters), Gateway City offers many advantages and privileges attracting a variety of major international manufacturers from various industries such as automobile manufacturers (e.g., Toyota, Isuzu), auto-parts suppliers, electronics companies, furniture, food processing manufacturers

โครงการหลักในการดำเนินงานคือ โครงการนิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) มีโครงการหลักในการดำเนินงานคือ โครงการนิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ ในขณะที่บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจะรับผิดชอบโครงการด้านไฟฟ้า โดยมีการวางโครงสร้างในลักษณะ Holding Company และจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมา เพื่อรับผิดชอบในแต่ละโครงการ

ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคพื้นฐาน และพลังงาน

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคพื้นฐาน และพลังงาน โดยมุ่งเน้นโครงการ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และสร้างผลตอบแทน ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว อันประกอบไปด้วย โครงการนิคมอุตสาหกรรม โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งรับบริหารโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์